Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

    Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul.Fabrycznej 3 wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 11 marca 2019 roku do 1 kwietnia 2019 roku) wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 przy ul. Magazynowej 5 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Accessibility