Komunikat
Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 18 maja 2020 roku do 8 czerwca 2020 roku) wykazy:

  • lokalu mieszkalnego nr 30 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 46 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
  • lokali mieszkalnych nr 5 i nr 8 przy ulicy Kościuszki 15 w Zambrowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Magazynowej oznaczonej działką nr 1785/121 o pow. 0,0030 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Accessibility