Od dnia 26 czerwca 2021 roku środkami publicznego transportu zbiorowego może jednocześnie podróżować 100% pojemności danego środka transportu. Oznacza to, że pojazdami komunikacji miejskiej na terenie Zambrowa może jednocześnie podróżować 79 osób.

Należy pamiętać, iż w dalszym ciągu podczas korzystania z komunikacji miejskiej obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

Accessibility