działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 31 sierpnia 2020 roku do 21 września 2020 roku) wykazy :

  1. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej nr 512 o pow. 0,0421 ha położonej w Zambrowie przy ul. Wilsona przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 57 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49B w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  3. Nieruchomości oznaczonej działką nr 1785/122 położonej w Zambrowie przy ul. Aleja Wojska Polskiego przeznaczonej pod tablicę reklamową w trybie bezprzetargowym.
Accessibility