W związku z otwarciem w Urzędzie Miasta Zambrów punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zapraszam zainteresowanych mieszkańców miasta Zambrów do wzięcia udziału w spotkaniu doradczym dotyczącym ogólnych zasad realizacji programu oraz zasad składania wniosku o dofinansowanie.

 Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację budynku/lokalu mieszkalnego jednorodzinnego. Z programu skorzystać mogą właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które mają wyodrębnioną księgę wieczystą.

Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2021 r. (środa) o godzinie 10.00 w  budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2A, 18-300 Zambrów.

Więcej informacji dotyczących programu „Czyste powietrze” znajduje się na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl

Accessibility