K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na okres 21 dni (od 25 sierpnia 2021 roku do 15 września 2021 roku)  wykazy:

  1. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego o pow. 0,0622 ha obejmująca działki nr 549/3 o pow. 0,0585 ha, nr 536/6 o pow. 0,0035 ha i nr 537/4 o pow. 0,0002 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
  2. Nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie w rejonie ulic Sadowej i Pileckiego o pow. 0,0657 ha obejmująca działki nr 549/7 o pow. 0,0622 ha, nr 540/6 o pow. 0,0023 ha i nr 539/3 o pow. 0,0012 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
Accessibility