K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 roku poz. 65 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni ( od 9 marca 2020 roku do 30 marca 2020 roku)  wykazy :

  • lokali mieszkalnych nr 26 i nr 42 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 41, nr 31 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 49C i nr 24 przy ulicy Sadowej 3 w Zambrowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców,
  • nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów położonych w Zambrowie przy ulicy Polowej oznaczonych działkami nr 145/30 o pow. 0,1100 ha i nr 164/1 o pow. 0,0556 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Białostockiej oznaczonej działką nr 1086/2 o pow. 8,6332 ha przeznaczonej do dzierżawy.
Accessibility