Komunikat o lokalach z dnia 06.07.2023


K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 6 lipca 2023 roku do 27 lipca 2023 roku) następujące wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 7 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 54 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 29 przy ulicy 71 Pułku Piechoty 6 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  3. Lokalu mieszkalnego nr 61 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 58 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

Adam Libuda

 

 

Accessibility