KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 28 października 2019 roku do 18 listopada 2019 roku) wykazy:

  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Papieża Jana Pawła II oznaczonej działką nr 1214/6 o pow. 0,0419 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
  • pawilonu handlowego typu lekkiego nr 11 o pow. użytkowej 22,70 m2 przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony.

 

 

Accessibility