Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 30 września 2019 roku do 21 października 2019 roku)  wykazy:

  • nieruchomości stanowiących własność Miasta Zambrów położonych w Zambrowie oznaczonych działkami nr 660/2 o pow. 0,1668 ha, nr 641/4 o pow. 0,1913 ha i nr 662/5 o pow. 0,1258 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  • pawilonów handlowych typu lekkiego nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 12, nr 15, nr 16, nr 17, nr 20, nr 22, nr 24, nr 25, nr 26, nr 29, nr 30, nr 32, nr 33, nr 34 i nr 35, każdy o pow. użytkowej 22,70 m2, nr 9 i nr 36 każdy o pow. użytkowej 23,81 m2, murowanych pawilonów handlowych nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 każdy o pow. użytkowej 29,59 m2 przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony.

 

 

Accessibility