Komunikat w sprawie wykazów nieruchomości
5 październik 2023 r.


K O M U N I K A T
Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 5 października 2023 roku do 26 października 2023 roku) następujące wykazy:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 46 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy rtm. W. Pileckiego 6 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

BURMISTRZ MIASTA  
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility