K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 8 stycznia 2019 roku do 29 stycznia 2019 roku) następujące wykazy :

  • nieruchomości stanowiących działki gruntów nr 2039/2 o pow. 0,0016 ha i nr 2039/3 o pow. 0,0035 ha ul. Piłsudskiego w Zambrowie w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Zambrów przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na cel publiczny,
  • nieruchomości obejmującej części działki gruntów nr 2419 o pow. 0,0031 ha przy ul. Krótkiej przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

 

 

Accessibility