Poniżej publikujemy zarządzenie Nr 0050.3.2019 Burmistrza Miasta Zambrów w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2019:

Zarządzenie

 

Accessibility