Lokal przy ul. Magazynowej 2 przeznaczony na sprzedaż

K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszony został na okres 21 dni (od 10 listopada 2022 roku do 1 grudnia 2022 roku)  wykaz:

  1. Lokalu mieszkalnego nr 14 przy ulicy Magazynowej 2 w Zambrowie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Accessibility