OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora.

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Zambrowa,
  • kobietą w wieku 60+, mężczyzną w wieku 65+,
  • i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy

 MOŻESZ  ZOSTAĆ  UCZESTNIKIEM  KLUBU  SENIORA
W ZAMBROWIE

Klub Seniora przeznaczony jest dla 30 uczestników (20 kobiet i 10 mężczyzn). Dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, ale zdolnych do samoobsługi.
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Seniora muszą wypełnić i złożyć w grudniu 2020r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie ul. Fabryczna 3, niżej wymienione dokumenty:

  • Deklarację uczestnictwa w Klubie Seniora w Zambrowie wraz z Klauzulą     informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i Zgodą na przetwarzanie     danych osobowych
  • Zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wraz z Informacją o wykorzystaniu wizerunku uczestnika Klubu Seniora w Zambrowie,

których formularze można pobrać:

  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie, Fabryczna 3
  • w BIP MOPS w Zambrowie
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów: www.zambrow.pl

Nabór kandydatów na uczestników do Klubu Seniora prowadzony jest do
30 grudnia 2020r., natomiast rozpoczęcie zajęć planowane jest w styczniu 2021r.

 Osoba do kontaktu:  Pani Jadwiga Maciszewska, tel. 86  271 32 51 w. 34.

.                                                                     Janina Komorowska

                                                        Dyrektor MOPS w Zambrowie

Zambrów, dn. 1.12.2020r.

Do pobrania:

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Klubu Seniora

Regulamin Rekrutacji do Klubu

DEKLARACJA uczestnictwa w Klubie – załącznik nr 1 do Regulaminu

Wizerunek – zgoda – załącznik nr 2 do Regulaminu

Zaświadczenie lekarskie

ZARZĄDZENIE w sprawie regulaminu Klubu Seniora

Regulamin Klubu Seniora w Zambrowie

Accessibility