Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Miasto Zambrów w roku 2023 otrzymało w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, wsparcie finansowe w wysokości 3 000 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie.

Miasto na realizację zadania przekazało wkład własny w wysokości 750 zł.

(-) Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Dąbrowski

Accessibility