Narodowy Spis Powszechny – samospis trwa do 30 września

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021
osoba fizyczna objęta spisem powszechnym jest obowiązana do przeprowadzenia
samospisu internetowego. Interaktywna aplikacja spisowa dostępna jest na
stronie internetowej spis.gov.pl.

Obowiązku
spisowego można dopełnić także dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99
99 i przekazując dane. Dzwoniąc na infolinię respondenci mogą skorzystać także
z pomocy konsultantów w samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego, pozyskać
informacje o NSP 2021 oraz o rachmistrzach spisowych, w tym potwierdzić ich
tożsamość.

Dla
osób, które chcą dokonać samospisu internetowego, ale nie mają możliwości np. z
powodu braku dostępu do Internetu, w urzędach statystycznych oraz urzędach
obsługujących wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zostały udostępnione
pomieszczenia i sprzęt komputerowy do realizacji samospisu. Istnieje też
możliwość skorzystania z pomocy pracowników urzędów w dopełnieniu obowiązku
spisowego. Lista miejsc, w których można dokonać samospisu została opublikowana
na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl).

W
celu ułatwienia dokonania samospisu Urząd Statystyczny w Białymstoku we
współpracy z Gminnymi Biurami Spisowymi organizuje także tzw. mobilne punkty
spisowe w różnych miejscach na terenie województwa podlaskiego. Informacje o
mobilnych punktach spisowych w województwie podlaskim można znaleźć w
aktualnościach na stronie internetowej http://bialystok.stat.gov.pl/ oraz na
profilu Urzędu Statystycznego w Białymstoku na Facebook’u.

W
uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie możespisać
się przez Internet  lub przekazać danych
poprzez infolinię spisową) z mieszkańcami będą kontaktowali się telefonicznie lub
osobiście rachmistrzowie spisowi, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.Rachmistrzowie
dzwonią z numeru 22 828 88 88 lub z
numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99
99.

W przypadku, gdy zadzwoni lub
przyjdzie  rachmistrz spisowy nie można
odmówić przekazania mu danych, uzasadniając odmowę na przykład realizacją
samospisu w przyszłości.

Tożsamość
rachmistrza można zweryfikować przez:


specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/

– kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.