Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Treść ogłoszenia

oferta – druk
Umowa – druk
sprawozdanie – druk

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Treść ogłoszenia

oferta – druk
Umowa – druk
sprawozdanie – druk

Burmistrz Miasta Zambrów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych
z zakresu organizacji i promocji wolontariatu w 2021 roku

Treść ogłoszenia

oferta – druk
Umowa – druk
sprawozdanie – druk

Accessibility