O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miasta Zambrów – mając na uwadze  zapewnienie konkurencyjności oraz wybór najkorzystniejszej oferty  – informuje, że przyjmuje zgłoszenia  wykonawców świadczących usługi polegające na  doręczaniu przesyłek  listowych wytworzonych w Urzędzie Miasta Zambrów adresatom na terenie miasta.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań do dnia 5 grudnia 2019 r.

Informacje udzielane są w pokoju 222.

Accessibility