Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  04 grudnia 2018 r. (wtorek)
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się II sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • powołania komisji Rady Miasta Zambrów, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych;
 • wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zambrów;
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 1. Informacja dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
 2. Informacja w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczne.
 3. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

  

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility