Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  25 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie gminy Miasta Zambrów za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2020 r.
 8. Absolutorium.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r.;
 • o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (ul. Targowa);
 • o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (ul. Białostocka, ul. Ostrowska, ROD pod Długoborzem);
 1. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Zambrów za 2020 rok.
 2. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

   Burmistrz Miasta

 Kazimierz Dąbrowski

Accessibility