Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

1.         Ustalenie porządku obrad.

2.         Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3.         Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5.         Interpelacje i zapytania radnych.

6.         Podjęcie uchwał w sprawie:

a)         określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022 – 2032, w tym trybu jej konsultacji;

b)         określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów na rok szkolny 2021/2022;

c)         określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

7.         Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2020 r. w oparciu o informację:

a)         Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;

b)         Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;

c)         Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie;

d)        Prokuratury Rejonowej w Zambrowie.

8.         Wolne wnioski oraz sprawy różne.

9.         Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Zapraszamy o oglądania transmisji on line z sesji dostępnej na kanale youtube Urzędu Miasta Zambrów, link poniżej: https://www.youtube.com/channel/UC8JMgK66gfVjAczPo4t8eEg

Accessibility