Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Zambrów w salce gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2021r.;
  b) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2021 r.
 7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2020 r.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
 9. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta
  Kazimierz Dąbrowski
Accessibility