Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że są jeszcze wolne garaże na samochody osobowe przeznaczone do najmu, usytuowane na Targowicy Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie.

Umowy najmu będą zawierane na okres  12 miesięcy.

Pozostało 8 garaży o pow. 22,70 m2  (ok.4,4 m x 5,1 m).

Miesięczny czynsz najmu za garaż ustalono na kwotę 150,00 zł.

Ustalona wysokość czynszu zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.

Uwaga:  Od 01.02.2020 r. wysokość czynszu zostanie zwaloryzowana o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zwaloryzowaną wysokość czynszu zaokrągla się w górę do pełnych złotych.

Najemca oprócz czynszu najmu będzie ponosić koszty  eksploatacji tj.: za energię elektryczną – po zawarciu umowy z dostawcą, podatek od nieruchomości (zgłoszenie do Wydziału  Finansowego UM).

Terminy wnoszenia opłat: czynsz za najem płacony  miesięcznie  „z góry” do dnia 10-ego każdego miesiąca.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pok. 225.

O kolejności przydziału garażu i zawarcia umowy  będzie decydować kolejność złożonych wniosków.

W załączeniu  wniosek i mapka  lokalizacji garaży.

Wniosek NAJEM GARAZ

mapka_garaże

Accessibility