OGŁOSZENIE !!!

Urząd Miasta Zambrów informuje, że dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów na edukację w ramach stypendium szkolnego można składać w następujących terminach:

  • do dnia 30.04.2020 r.
  • do dnia 05.06.2020 r.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą wydatki należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zambrów lub wrzucić do skrzynki na portierni Urzędu Miasta Zambrów w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

Druki wniosków są dostępne w portierni Urzędu Miasta Zambrów lub można je pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta: www.zambrow.pl

Wniosek_stypendium

Accessibility