Ogłoszenie

Urząd Miasta Zambrów – mając na uwadze zapewnienie konkurencyjności oraz wybór najkorzystniejszej oferty – informuje, że przyjmuje zgłoszenia wykonawców świadczących usługi polegające na doręczaniu przesyłek listowych wytworzonych w Urzędzie Miasta Zambrów adresatom na terenie miasta.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań do dnia 7 grudnia 2018 r.
Informacje udzielane są w pokoju 222.

Accessibility