W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 informujemy, że Pływalnia będzie czynna od dnia 15.02.2021 roku w godzinach 11.00 – 21.00.

Zasady korzystania z Pływalni Miejskiej w Zambrowie w trakcie trwania epidemii SARS-COV-2 opracowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego obowiązują od dnia 15.02.2021 roku do odwołania.

 1. Pływalnia będzie udostępniana klientom w godzinach 1100 – 2100 z wyłączeniem możliwości korzystania z tężni solnej, łaźni parowej, sauny IR oraz dostępu do trybun. Pobyt na hali basenowej może trwać do godziny 2045.
 2. Maksymalna liczba osób jaka może przebywać na obiekcie jednocześnie to 60 osób. Osoby oczekujące na wejście muszą pozostać na zewnątrz.
 3. Z usług Pływalni nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, złego samopoczucia, podwyższonej temperatury ciała.
 4. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa od wejścia do obiektu do przebieralni oraz od przebieralni do wyjścia z obiektu.
 5. Wchodzącym na obiekt udostępniamy szatnię okryć wierzchnich i obuwia. Szatnia w części ogólnodostępnej jest samoobsługowa i jest przeznaczona dla grup zorganizowanych. Każda osoba, która nie zdecyduje się na pozostawienie rzeczy w szatni samoobsługowej zobowiązana jest do zabrania ubrania wierzchniego i obuwia (we własnym worku/torbie) do szafki basenowej lub przekazanie ich do przechowania. Wydane numerki i strefa szatni poddawane są regularnej dezynfekcji. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione na terenie obiektu.
 6. Z windy mogą korzystać tylko osoby niepełnosprawne.
 7. Po wejściu na obiekt oraz w miejscach do tego wyznaczonych obowiązuje dezynfekcja rąk.
 8. Przed okienkiem kasowym może znajdować się 1 osoba. Na całym obiekcie należy zachować bezpieczny dystans 1,5 metra.
 9. Przed wejściem na halę basenową należy dokładnie umyć całe ciało wodą z mydłem i przejść przez brodzik w celu dezynfekcji stóp.
 10. Wejścia grup zorganizowanych są możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji pobytu. Za poinformowanie o zasadach bezpiecznego korzystania z obiektu a także ich przestrzeganie odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. Nieprzestrzeganie tych zasad może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu.
 11. Z wanny hydromasażu należy korzystać pojedynczo lub maksymalnie do 4 osób wspólnie zamieszkujących.
 12. Z sauny fińskiej mogą korzystać jednocześnie maksymalnie 2 osoby, boso i bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika. Zamiar korzystania z sauny oraz koniec korzystania należy zgłosić ratownikowi.
 13. Pobyt w obiekcie powinien być ograniczony do czasu niezbędnego na skorzystanie z jego usług.
 14. W trosce o bezpieczeństwo własne i pracowników pływalni należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń oraz instrukcji.
 15. Stosowanie się do powyższych zasad nie zwalnia z obowiązku przestrzegania Regulaminu korzystania z Pływalni, jak również regulaminów poszczególnych atrakcji.

Kierownik Pływalni Miejskiej w Zambrowie

Accessibility