Burmistrz Miasta Zambrów przypomina o konieczności uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku w terminach nieprzekraczalnych:


– do 30 września 2021 roku w przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy);

-do 30 listopada 2021 roku w przypadku przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).


Burmistrz Miasta Zambrów

Accessibility