Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.
Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt (wkład własny to 15%). Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
• festiwale, koncerty, spektakle,
• rekonstrukcje historyczne,
• wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
• projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
• wystawy wraz z katalogami

       Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce „Dotacje”.

Karolina Ilczuk

Accessibility