Rada Stowarzyszenia Szansa informuje, iż po raz kolejny otrzymała  wsparcie finansowe od Fundacji SHOM (kwotę w  wysokości 6.900 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset) i innych darczyńców. Ta pomoc pozwoliła nam realizować jeden z celów podstawowych czyli pomoc socjalną dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz seniorów 60+ będących w trudnej sytuacji materialnej. Nasze działania są zgodne z treścią naszego motta: „Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą” (Adam Asnyk).

Otrzymane od darczyńców środki finansowe przeznaczyliśmy  na zakup żywności, artykułów chemicznych, odzieży i obuwia dla   około 80 rodzin  z terenu miasta i powiatu Zambrów. Większość osób miała możliwość wyboru samodzielnie potrzebnych artykułów w wyznaczonym przez nasze Stowarzyszenie sklepie.  

W imieniu Rady Stowarzyszenia Szansa składamy serdeczne podziękowanie za zrozumienie naszych potrzeb i wspieranie naszej  działalności. Dziękując, jednocześnie życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.  Liczymy na dalszą pomoc i współpracę.

,,Stowarzyszenie SZANSA w Zambrowie”
18-300 Zambrów ul. Wilsona 1/10
Tel. (0-86) 271 21 03 NIP 723-14-59-251  Regon 450705700
Nr konta: PKO BP Zambrów 75102013320000100200281212
Organizacja Pożytku Publicznego o Numerze KRS 0000042927

Accessibility