Przypominamy, że od 01.01.2021r. obowiązują nowe zasady Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście Zambrów. Właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych oraz zarządcy budynków wielorodzinnych są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania deklaracji upływa 31.01.2021 r.

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Zambrów utworzono  punkt przyjmowania deklaracji za odpady komunalne, który znajduje się w pokoju nr 32 (na parterze). Na miejscu możliwe jest pobranie formularza deklaracji i pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Deklaracje wraz z informacjami dotyczącymi nowych zasad funkcjonowania Systemu były przekazywane w korespondencji kierowanej na nieruchomości jednorodzinne i do zarządców budynków wielorodzinnych.

Brak deklaracji za daną nieruchomość będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie administracyjnym.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowych stawek obowiązuje od stycznia 2021 r.

Termin płatności za miesiąc styczeń – 20 stycznia 2021 r.

Termin płatności za pierwszy kwartał  – 20 stycznia 2021 r.

Płatności należy dokonywać na indywidualne numery rachunków bankowych, które obowiązywały dotychczas.

Accessibility