KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 27 stycznia 2020 roku do 17 lutego 2020 roku)  wykazy :

  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Magazynowej oznaczonej działką nr 1785/119 o pow. 0,0167 ha przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
  • nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów położonej w Zambrowie przy ulicy Handlowej oznaczonej działką nr 1452/4 o pow. 0,0034 ha przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
Accessibility