KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta Zambrów

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 18 lutego 2019 roku do 11 marca 2019 roku)  wykazy :

  • nieruchomości o powierzchni 0,0163 ha stanowiącej działkę gruntów nr 157/4 położonej w Zambrowie przy ulicy Łomżyńskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
  • pawilonów handlowych typu lekkiego nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 12, nr 15, nr 16, nr 17, nr 21, nr 22, nr 24, nr 25, nr 26, nr 29, nr 32, nr 33, nr 34 i nr 35, każdy o pow. użytkowej 22,70 m2, nr 9 i nr 36 każdy o pow. użytkowej 23,81 m2, murowanych pawilonów handlowych nr 3, nr 4 i nr 5 każdy o pow. użytkowej 29,59 m2 przy ul. Wyszyńskiego 14 w Zambrowie przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony.

 

 

Accessibility