K O MU N I K A T

Burmistrz Miasta Zambrów

 

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów przy ul. Fabrycznej 3 wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od 4 czerwca 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku) następujące wykazy:

  • nieruchomości o powierzchni 1,5085 ha obejmującej działki gruntów nr 2741/5 o pow. 1,4567 ha i nr 1947/10 o pow. 0,0518 ha przy ulicy Produkcyjnej w Zambrowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw,
  • lokali mieszkalnych nr 24 przy ul. Wilsona 1 i nr 10 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 43 w Zambrowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

 

 

 

Accessibility