Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 – 2025;
  • zmian w budżecie Miasta Zambrów w 2020 r.;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej;
  • zwolnień od podatku od nieruchomości;
  • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  • uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego przeznaczonego na dofinansowanie pobytu dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki;
  • wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Zambrów.

7. Wolne wnioski oraz sprawy różne. 

8. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility