ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miasta Zambrów planuje wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego w Zambrowie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz projektem budowlanym dostosowanym do uzyskania pozwolenia na budowę. Działki objęte zagospodarowaniem nr: 942, 943/5, 943/8, część działki 2829/4

Zakres prac do zaprojektowania:

1.         Budynek gastronomiczny funkcjonujący całorocznie (zlokalizowany na działce nr 2829/4)

– powierzchnia około 100 ÷ 120 m2

– konstrukcja drewniano- metalowa, wysokość do 5 m

-duże przeszklenia ścian od strony zalewu

– minimum 15 miejsc siedzących wewnątrz obiektu

– ławki i stoliki obok obiektu dla minimum 20 osób

2.         Tężnia solna z zadaszeniem oraz ławkami parkowymi dookoła obiektu (zlokalizowany na działce nr 2829/4)

3.         Chodniki z kostki betonowej

4.         Oświetlenie terenu- lampy parkowe LED

5.         Mała architektura: ławki, kosze śmietnikowe

6.         Wyznaczenie miejsca do banneru promocyjnego ZAMBRÓW wykonanego z tworzywa sztucznego z podświetleniem LED

7.         Fontana z cembrowiną granitową o zamkniętym obiegu wody

8.         Nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, byliny, rośliny wieloletnie oraz trawniki

Poniżej szkic sytuacyjny do ściągnięcia:

Termin składania ofert: do dnia 12.02.2021 r.

Termin wykonania prac: do dnia 31.05.2021 r.

Pytania i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej tel. 86 271- 22- 10 wew. 33

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów pok. 225, listownie pod adresem Urząd Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub elektronicznie e-mail: um@zambrow.pl

Accessibility