DRUKUJ STRONĘ

Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2019-2023

Zarządzenie Nr 0050.110.2018

Uwaga zmiana zarządzenia oraz załączników:

Zarządzenie.0050.117.2018.2018-12-03 – zmiana

Załączniki (nowe):

Przewidywana kalkulacja kosztów RTF Sprawozdanie Oferta Wzór umowy Harmonogram realizacji zadania

 

Accessibility