Urząd Miasta Zambrów przypomina o obowiązku segregowania odpadów komunalnych. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników zgodnie z zasadami prawidłowego segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dla wszystkich właścicieli danej nieruchomości oraz wszystkich mieszkańców korzystających z danej altany śmietnikowej, zostanie naliczona opłata wynosząca 200 % obecnej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co spowoduje znaczny wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną:

Accessibility