WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Naczelnik Wydziału – inż. Cezary Lasek – p. 239, tel. w. 44

Z-ca Naczelnika – mgr Barbara Zawistowska – p. 218. w. 22

Pracownicy wydziału:

inż. Karol Żabiński, Marcin Sadowski  – przygotowanie inwestycji i zamówień publicznych – p. 216, tel. w. 16

mgr Janusz Gosk, Anna Borzuchowska, mgr inż. Ewa Chojak – sprawy drogownictwa – pok. 217, tel. w. 34

mgr Weronika Zaniewska – realizacja projektów – p. 218. w. 22