WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Pracownicy wydziału:

Łukasz Milczewski – Komunikacja miejska, taxi, zezwolenia na sprzedaż alkoholu – p. 340, tel. w. 43
Agnieszka Włodkowska – do spraw ewidencji działalności gospodarczej, targowica miejska – opłaty targowe – p. 337, tel. w. 46

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

Zmiana lub rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zambrów:

Wydanie zezwolenia na usuwanie/przesadzanie drzew/ krzewów przez przedsiębiorcę, instytucję:

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Zambrów:

Udzielenie (zmiana) licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:

Ewidencja działalności gospodarczej:

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie miasta Zambrów:

Wydanie zaświadczenia z archiwizowanej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31.12.2011r.:

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną:

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Zambrów: