WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Danuta Łapińska – p.210, tel. w. 31

Z-ca Naczelnika –  mgr inż. Bożena Wróblewska – p. 209, tel. w. 26

Pracownicy wydziału:

inż. Emilia Duchnowska – p. 208, tel. w. 20

mgr Sylwester Turowski  – p. 211, tel. w. 32

inż. Arkadiusz Sasinowski – p. 209, tel. w. 20


Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby:

Decyzja o ustalenie warunków zabudowy:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego: