WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Pracownik wydziału:

mgr Wioleta Skała – p. 227, tel. w. 42


Zgromadzenia publiczne:

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej: