WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Danuta Łapińska – p.210, tel. w. 31
Z-ca Naczelnika –  mgr inż. arch. Ewa Denkiewicz – p. 209, tel. w. 20

Pracownik wydziału:

Ireneusz Gawkowski – p. 211, tel. w. 32

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy: