WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naczelnik Wydziału – mgr Halina Brulińska – p. 338, tel. w. 43
Z-ca Naczelnika – mgr Michał Skarzyński – p. 340, tel. 33

Pracownicy wydziału:

mgr Jacek Zakrzewski – Kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, targowica miejska – utrzymanie – p. 340, tel. w. 33

mgr Michał Skarzyński – Z-ca Naczelnika, Nadzór i kontrola nad zielenią miejską, bieżące utrzymanie czystości dróg miejskich – p. 340, tel. 33

System Gospodarki Odpadami Komunalnymi:

mgr Wioleta Klimowicz – p. 235, tel. w. 27

mgr Sylwia Modzelewska – p. 235, tel. w. 27


Zgłoszenie usunięcia drzew,krzewów z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Miasto Zambrów:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miasto Zambrów:

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew / krzewów, przesadzanie przez osobę fizyczną, przedsiębiorcę, instytucję:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji