WYDZIAŁ FINANSOWY

Pracownicy wydziału:

mgr Edyta Łuniewska – p. 221, tel. w. 13 
mgr Anna Dąbrowska – p. 221, tel. w. 13
mgr Agnieszka Bańkowska – p. 221, tel. w. 13


Stawki podatku obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

Stawki podatku obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Stawki podatku obowiązujące od 1 stycznia 2023r.

Wydawanie zaświadczeń potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu, o braku zaległości lub zaleganiu w podatkach:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą: nie stanowiące pomocy publicznej; stanowiące pomoc de minimis; stanowiące pomoc publiczną:

Ustalenie wysokości (wymiaru) zobowiązania podatkowego: podatku od nieruchomości; podatku rolnego; podatku leśnego:

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

A. Podatek od nieruchomości:

B. Podatek rolny:

C. Podatek leśny:

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę:

Wszczęcie postępowania podatkowego:

Zmiana decyzji ostatecznych ustalających wysokość zobowiązania podatkowego:

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych