Formularze do pobrania – “Zambrów przyjazny Rodzinie 3+”

Do pobrania:

WNIOSEK O WYDANIE KARTY ZAMBRÓW PRZYJAZNY RODZINIE 3+ RODO

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE FIRMY DO PROGRAMU RODZINA 3+


Do kogo skierowany jest program?

Program skierowany się do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Cele

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych poprzez umacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku i ułatwienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności kultury i sportu.

Jak uzyskać kartę programu?

  1. Przyjdź do Urzędu Miasta Zambrów, pokój 228.
  2. Złóż wniosek z odpowiednimi oświadczeniami.
    Zabierz ze sobą  dowód osobisty,  zaświadczenie, kopię legitymacji szkolnej lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.

Wnioski będą przyjmowane przez cały okres trwania programu. Karty będą wydawane wszystkim członkom danej rodziny, rodzicom na okres bezterminowy, zaś na okres terminowy dla osób w wieku do 18 roku życia. Ważność karty można przedłużyć tylko w wypadku kontynuowania nauki. Z wnioskiem o wydanie karty członkom rodziny może wystąpić rodzic lub opiekun prawny.

  1. W wyznaczonym terminie odbierz kartę – okres oczekiwania max. 2 tygodnie.

Karta zawiera imię, nazwisko i okres ważności. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem  potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

W przypadku zagubienia karty wnioskodawcy lub członka rodziny, wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

  • Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz lodowisko.
  • Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 50% na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkarskie organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”.
  • Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury.
  • Rodziny 3+ będą mogły korzystać ze zniżek zapewnionych przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+”. Aktualny wykaz jest dostępny będzie od 20 listopada br. www.zambrow.pl. Potwierdzeniem faktu udzielania zniżek jest naklejka informacyjna o akceptowaniu karty umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów programu.

Przedsiębiorco!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wypełnij wniosek przystąpienia firmy do programu i dostarcz do sekretariatu urzędu lub wyślij skan dokumentu mailem rodzina3plus@zambrow.pl

Program realizowany przez:

Urząd Miasta Zambrów

Biuro Promocji (II piętro, pokój 228)

ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

Pytania:
rodzina3plus@zambrow.pl

tel. 86 271 22 10 wew. 30

Osoba kontaktowa:

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Inspektor w Biurze Promocji Miasta Zambrów

tel. 86 271 22 10 wew. 30