Budowa dróg pomiędzy ul. Pileckiego i Sienkiewicza w Zambrowie

Planowana wartość inwestycji: 1,7 mln zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 182.512,57zł (dofinansowanie do budowy sieci kanalizacji deszczowej).

Okres realizacji projektu: 21.02.2020 r. – 30.09.2021 r.

Celem główny projektu: otwarcie terenów pod zabudowę jednorodzinną, rozbudowa sieci dróg gminnych

Opis projektu: W ramach projektu zaplanowano budowę dróg o długości ok. 600m wraz z niezbędnym uzbrojeniem, m.in. kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

Rezultatem projektu jest:

– budowa nowych dróg gminnych

Aktualizacja z 25.06.2021 r.

Accessibility