Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej w Zambrowie

Całkowita wartość inwestycji: 3.463.867.08 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.150.636,20 zł

Okres realizacji: grudzień 2021 – sierpień 2022r.

Cel projektu:

W ramach projektu planuje się budowę drogi o długości ok 350 m; przebudowę skrzyżowania z drogą miejską(ul. Ostrowską). Budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowa urządzeń melioracji wodnych.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
– zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie budowanej drogi oraz na terenach sąsiadujących,

– przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną ul. Ostrowską,

– budowa nowego skrzyżowania z drogą gminną ul. Białostocką,

– wybudowanie na całej długości ścieżki pieszo – rowerowej która zapewni zwiększenie i połączenie sieci dróg dla rowerów,

– w obrębie skrzyżowań zostaną wybudowane przejścia dla pieszych,

– na całej długości drogi zostanie wybudowane oświetlenie uliczne

Accessibility