Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrowskiej w Zambrowie


„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrowskiej w Zambrowie”

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ostrowskiej oraz kanału technologicznego w Zambrowie

Jednostka: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 1 122 083,23 zł.

Całkowita wartość: 1 402 604,23 zł.

Realizacja zadania: od września 2023 do czerwca 2024r.

Accessibility