Budowa ulic w rejonie ul. Białostockiej w Zambrowie


Beneficjent: Miasto Zambrów

Kwota dofinansowania: 4.569.051,09 zł

Całkowita wartość inwestycji: 9.505.407.34 zł

Realizacja inwestycji: grudzień 2022 –  październik 2023 r. 

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg i skrzyżowań w rejonie ulicy Białostockiej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury.

Accessibility